rounding

Plaatselijke regels

  • De grens van “out of bounds” wordt gemarkeerd door witte palen, palen met een witte kop en hekken met witte markeringen.
  • Alle paden en wegen zijn integrale onderdelen van de baan met uitzondering van het pad tussen hole 9 en 10 tot voorbij hole  6 en het pad achter de green van hole 18 tot aan de openbare weg. Deze paden mogen ontweken worden volgens regel 24-2b(1).
  • Aangepaalde bomen zijn vaste obstakels. De speler is verplicht, wanneer er sprake is van belemmering, dit obstakel te vermijden volgens regel 24-2b(1).
  • Indien er sprake is van belemmering door “GUR” (zie Regel 25-1a) is de speler verplicht de belemmering te ontwijken volgens de procedure van Regel 25-1b.
  • Vaste obstakels door de baan. Alle 150 meter afstandspalen zijn vaste obstakels. Bij belemmering ontwijken volgens Regel 24-2b.

Straf bij overtreding: Matchplay: verlies van de hole, Strokeplay: 2 strafslagen

AFSTANDSMETERS

Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter die uitsluitend afstanden kan meten. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde/wedstrijd een apparaat gebruikt dat ontworpen is om ook andere gegevens te bepalen, die het spel zouden kunnen beïnvloeden (bv. helling, windsnelheid, temperatuur, etc.), dan overtreedt hij/zij Regel 14-3.

Straf bij overtreding: Bij de eerste overtreding: Matchplay: verlies van de hole, Strokeplay: 2 strafslagen. Bij volgende overtreding zal er diskwalificatie plaatsvinden.

PER ONGELUK BEWOGEN BAL(MERKER) OP DE GREEN (REGELS 18-2, 18-3 EN 20-1)

Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1. Deze regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt. Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst

Straf bij overtreding: Matchplay: verlies van de hole, Strokeplay: 2 strafslagen

ABNORMALE TERREINOMSTANDIGHEDEN (REGEL 25-1)

Takken, stammen, stompen en opgegraven stronken van afgezaagde bomen alsmede omgewoelde en losse aarde, die het gevolg zijn van baanwerkzaamheden op de holes 5, 10, 12, 15, 17 en 18 zijn GUR volgens (Regel 25-1a)  Deze belemmering verplicht ontwijken volgens Regel 25-1b.

Straf bij overtreding: Matchplay: verlies van de hole, Strokeplay: 2 strafslagen