rounding

Plaatselijke regels

Plaatselijke regels
 • De grens van “Buiten de Baan” wordt gemarkeerd  door palen met een witte kop of wit schildje en door hekken met een witte markering.
 • Indien er sprake is van belemmering door “GUR” Regel 25-1a , is de speler verplicht  de belemmering te ontwijken volgens Regel 25-1b.
 • Alle paden en wegen zijn integrale onderdelen van de baan, behalve het pad tussen hole 9 en 10 tot voorbij hole 6 en de klinkerweg na het verlaten van hole 5  tot aan de openbare weg. Dit pad en de weg mogen worden ontweken volgens Regel 24-2b(1).
 • Aangepaalde bomen zijn vaste obstakels. Wanneer er sprake is van belemmering, is de speler verplicht deze obstakels te ontwijken volgens Regel 24-2b(1).
 • Alle 150 mtr. afstandspalen zijn vaste obstakels. Bij belemmering ontwijken volgens Regel 24-2b(1).
 • De beschoeiingen, die voorkomen op hole 10, 12, 13 en 18 zijn een integraal deel van de baan. Ze liggen geheel in de waterhindernis. De kant van de beschoeiing  die grenst aan de baan is de grens van de waterhindernis.
 • Abnormale Terreinomstandigheden Regel 25-1. De gebieden met heide op hole 1, 2 en 3, stompen en stronken van bomen en struiken, alsmede omgewoelde en losse aarde die het gevolg zijn werkzaamheden op de baan, zijn GUR; ook als ze niet of slechts gebrekkig zijn gemerkt. Deze belemmeringen ontwijken volgens Regel 25-1b.
 • Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green regel 18-2, 18-3 en 20-1. Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt geen straf als de bal of balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in Regel 18-2, 18-3 en 20-1. Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal  van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk1 veroorzaakt wordt.

Straf bij overtreding van de plaatselijke regels; Matchplay: verlies van de hole, Strokeplay: 2 slagen.

Noot1: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van de wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen moet worden teruggeplaatst.

Afstandsmeters:

Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter die uitsluitend afstanden kan meten. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde/wedstrijd een apparaat gebruikt dat ontworpen is om ook andere gegevens te bepalen die het spel zouden kunnen beïnvloeden (b.v. helling, windsnelheid, temperatuur etc.) overtreedt hij/zij Regel 14-3.

Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag worden gebruikt indien deze informatie vóór de ronde verkregen is.

Straf bij overtreding: Bij de eerste overtreding: Matchplay verlies van de hole, Strokeplay: 2 slagen. Bij volgende overtreding : diskwalificatie.

Aandachtspunten:

Tijdelijke plaatselijke regels zijn aangegeven op het informatiebord in de hal van het clubhuis en bij de afslag op hole 1 en 10.

Gedragsregels:
 • Herstel pitchmarks en leg divots terug;
 • Hark de bunkers goed aan en plaats de hark met het bovenste deel van de steel tegen de standaard;
 • Wees hoffelijk en nodig snellere partijen uit u voorbij te gaan;
 • Aanwijzingen Caddiemaster/Marshall opvolgen;
 • Baanpersoneel voorrang verlenen.
Schuilhutten:

Schuilhutten kunt u vinden bij de tee van hole 1, 5, 8, 12 en 16.

Onweerwaarschuwingen:
 • Onweeralarm één lang geluidssignaal (ca. 15 seconden);
 • Sein veilig, één kort geluidssignaal (ca. 3 seconden);
 • Definitief einde spel, twee lange geluidssignalen ( 2x ca. 15 seconden).

ZWAAILICHT VAN DE GREENKEEPER AAN? NIET SPELEN!!