rounding

Tarieven

 Lidmaatschap
Contributie
Eenmalig entreegeld
NGF bijdrage
Participatiebewijs
Horeca bijdrage
t/m 12 jaar Gratis Geen €12,00 Geen €25,00
t/m 16 jaar €61,75 €60,001 €12,00 Geen €25,00
t/m 20 jaar €123,50 €120,001 €12,00 Geen €25,00
t/m 27 jaar €370,50 €360,001 €20,00 Geen €25,00
vanaf 28 jaar €1.235,00 €1.200,002 €20,00 €1.200,003 €75,00
Niet spelend lid €61,75 Geen €20,00 Geen Geen

1 Eenmalig entreegeld voor leden van 13 t/m 27 jaar is ineens dan wel in 2 opeenvolgende gelijke jaarlijkse termijnen te voldoen. 
2 Eenmalig entreegeld voor leden vanaf 28 jaar is ineens dan wel in 2 gelijke termijnen voor het einde van het jaar van toetreding te voldoen.
3 Participatiebewijs is ineens dan wel in 3 opeenvolgende gelijke jaarlijkse termijnen te voldoen. Participatiebewijs is zonder BTW.


Horeca bijdrage
  • Aan alle leden (m.u.v. niet spelende leden) wordt jaarlijks een horeca bijdrage in rekening gebracht. Dit bedrag wordt op uw barsaldo van Horeca GWP bijgestort. Indien in het kalenderjaar van dit oorspronkelijke horecasaldo, het saldo niet wordt opgebruikt, wordt dit deel van het saldo afgeboekt zonder compensatie. 
  • Nieuwe leden vanaf 1 juli, betalen de helft van de jaarlijkse horeca bijdrage in het jaar van toetreding.
  • Uw barsaldo is persoonsgebonden en niet over te boeken naar een ander persoon. M.u.v. meerdere leden die op één adres wonen/gezinsleden, zij kunnen de barsaldi van gezinsleden bij elkaar laten zetten op 1 barsaldo. Het horeca personeel kan deze koppeling voor u verzorgen.
Regels lidmaatschap
  • Een lidmaatschap kan ingang vinden op de eerste dag van elke maand. Het contributiebedrag wordt naar rato verrekend.
  • Opzegging dient te geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden i.e. vóór 1 oktober.
  • Opzegging dient schriftelijk (per mail) gedaan te worden via secretariaat@golfwouwseplantage.nl.