rounding

Masterplan Informatiebulletin 4

Masterplan Informatiebulletin 4 03-05-2017

WE ZIJN ER BIJNA…….of nog niet helemaal

De greens  zijn bijna klaar om ingezaaid te worden te beginnen met hole 10. Daarna zullen hole 13 en 18 spoedig volgen. We verwachten dat de greens op 19 mei ingezaaid zullen worden opgeleverd.

De ingezaaide gebieden zijn zeker in het begin zeer kwetsbaar. Wij vragen dus alle leden en gasten om deze gebieden niet te betreden, ook als hun bal daar per ongeluk in terecht komt. De (gemerkte!!) ballen zullen worden verzameld door de greenkeepers en bij de caddiemaster worden ingeleverd.

Aangezien de omgeving van de green van hole 5 wordt meegenomen met de green van 18, zal  een tijdelijke green worden gemaakt op hole 5. We hopen die tijd beperkt te kunnen houden, afhankelijk van de groei van het gras.

De greens worden erg uitdagend, zoals jullie al wel hebben gezien, met grote dank aan onze architect, Bruno Steensels, en het voortreffelijk werk van de fa De Ridder. De greens zijn zelfs zo uitdagend dat een enkeling het niet heeft kunnen laten om een paar ballen naar de nieuwe green te slaan!! We gaan er van uit dat het bij deze enkele pogingen zal blijven. Er komen later dit jaar, of volgende jaren, nog volop kansen om een schot naar de green te spelen.

Wat gaan we doen nadat de 3 greens zijn ingezaaid?
Zoals al in het vorig info-bulletin is aangegeven, zal aansluitend op de 3 greens begonnen worden met “kleinere” werkzaamheden op de andere holes van de 2e 9.  Daarbij krijgen nagenoeg alle holes wel een facelift, zoals opschonen van de fairway-randen waar de bomen zijn gekapt of aanpassingen aan bunkers en tees etc. Op de hole-schetsen is per hole te zien wat deze werkzaamheden inhouden. De schetsen zijn in te zien in de puttingruimte of op de site.

Blijft de baan Qualifying?
We werken zoveel mogelijk per hole, waardoor de overlast wordt beperkt. Dat kan wel betekenen dat een hole wordt ingekort of een tijdelijke green krijgt. Soms heeft dat gevolgen voor de qualifying condities van de baan. Let daarom op de publicaties op de site.


Namens de Stuurgroep Masterplan Baan,

Rob Zimmermann