rounding

Masterplan Informatiebulletin 11

09-02-2018

Masterplan Informatiebulletin-11,  10 febr 2018

Opening nieuwe greens en meer…….

Koning winter is aan zijn laatste klusje bezig momenteel, althans dat hopen we. Als hij zich verder rustig houdt dan zijn we zover om dit voorjaar de nieuwe greens open te stellen. We zijn van plan dat te doen op 24 maart, de dag van de DIES. Het bestuur en de evenementencommissie buigen zich over de manier waarop dit feestelijk gebeuren vorm zal krijgen. De leden zullen daar via de gebruikelijke kanalen over worden geïnformeerd.

We streven er naar om vanaf dat moment op een volwaardige baan te spelen. Dan moet er nog wel het een en ander gebeuren. Dit voorjaar nog worden de 3 nieuwe tees van hole 18 gebouwd in het uitgekapte gebied in het verlengde van de huidige rode tee. De tees zullen worden bekeed met grote rollen graszoden, zodat ze snel bespeelbaar zijn. Hole 18 wordt dan een uitdagende slothole met afstanden van afgerond 300 m (rood), 350 m (geel) en 370 m (wit). Naast de nieuwe tees zullen ook de bunkers op hole 10 en 14 worden opgebouwd. Dat doen we op een nieuwe manier en we zullen in het seizoen evalueren of dat tot betere bunkers leidt.

De bunker op hole 12 is een apart geval. Er is veel last van oppervlaktewater dat de bunker in stroomt en ook de bunker zelf draineert onvoldoende. In overleg met de architect en de aannemer zoeken we momenteel naar een oplossing. Ook zullen we de GUR-gebieden zo snel mogelijk worden open gesteld. Tot slot is er het nodige kapwerk op hole 4 gedaan. Vooral in het gebied rechts van de green is ruimte gemaakt. Het hele gebied wordt opnieuw geshaped en zal voorzien worden van zoden, vergelijkbaar met wat bij hole 15 rechts van de green is gebeurd.

Door deze maatregelen is onze baan klaar voor een seizoen onbekommerd speelplezier, zonder last van werkzaamheden. Ondertussen gaan we door met de voorbereiding van fase-2, die zal starten in oktober.

 

Veel golfplezier en een fijn seizoen op onze baan gewenst.


Namens de Stuurgroep Masterplan,

Rob, Wim, Mike, Frits en René