rounding

Masterplan Informatiebulletin 12

07-03-2018

Met enig optimisme hebben we in het MP info-bulletin van februari de hoop uitgesproken dat Koning Winter zich een beetje rustig zou houden. Kennelijk schoot hem dat in het verkeerde keelgat, want deze koele kikker heeft zich daarna van zijn strengste kant laten zien. De stevige vorst is een forse belemmering, maar heeft de mannen van firma de Ridder en onze eigen greenkeepers er niet van kunnen weerhouden om door te gaan met de geplande werkzaamheden.

Hole 4 is meanderend gekapt en de sloot in het landingsgebied is voor een deel gedicht. De stronken zijn verwijderd en die gebieden zullen worden geshaped.

Het grondwerk van de nieuwe tees van hole 18 is afgerond. Er zal nog wat afwerking gebeuren, gevolgd door het aanleggen van de beregening en het bekleden van de tees met dikke zoden. Dat heeft even moeten wachten tot de vorst uit de grond is, maar de verwachting is dat we 24 maart, de dag van de opening tijdens de DIES, zeker gaan halen. Hoe dan ook, zal er straks een spannende slothole liggen te wachten.

Zoals iedereen heeft kunnen zien, heeft de  storm de boom op het schiereilandje bij hole 15 plat gelegd. We hebben ook de 2e boom moeten verwijderen vanwege zijn slechte gezondheid. Daarmee heeft het schiereilandje geen functie meer. In de plannen was voorzien om de vijver beter zichtbaar te maken vanaf de gele tee. Het gebied voor de vijver (inclusief het schiereilandje) is inmiddels verlaagd en gelijkertijd is de rode tee naar rechts verplaatst. Ook deze tee zal met zoden bekleed worden om zo spoedig mogelijk bespeelbaar te zijn.

We hebben al eerder aangegeven dat de bunker bij hole 12 een ‘’zorgenkindje’’ is. De waterhuishouding van het gehele gebied, dus bunker inclusief de zeer natte heuvel van hole 12, moet verbeterd worden. We hebben dat werk doorgeschoven naar het najaar om hole 12 open te kunnen houden tijdens het zomerseizoen. Dat geeft ons ook de tijd om de beste oplossing te kiezen. Denk daarbij aan bodemonderzoek, betere opbouw van de bunker, verwijderen van de leemlaag en aanbrengen drainage.

Als voorlopige maatregel is de bunker nu gevuld met geel zand en is de bunker dus niet langer GUR meer. Er circuleren verhalen dat dit gebied “waste area” zou worden. Voorlopig is het “gewoon” een bunker, dus graag harken!!  We zijn benieuwd naar de ervaringen de komende maanden en zullen er vooral op letten of het in en uit de bunker gaan problemen oplevert. Spreek de leden van de Stuurgroep er op aan als dat het geval is.

Alhoewel de GUR gebieden nog niet overal de gewenste kwaliteit grasbestand hebben, is toch besloten deze gebieden niet langer meer als GUR te bestempelen. Ze liggen immers buiten de oorspronkelijke fairways. Daar waar nodig zullen zeer slechte gebieden als nog als GUR gemarkeerd worden, maar we zullen dat tot een minimum beperken.

Namens de Stuurgroep Masterplan,

Rob, Wim, Mike, Frits en René

mp 12   mp 12- 1