rounding

Masterplan Informatiebulletin 13

Masterplan Informatiebulletin 13 29-08-2018
Op naar fase-2 van de renovatie…….

Zoals afgesproken in MP-info #11, hebben we onze leden en gasten gedurende het seizoen met rust gelaten zodat ze onbekommerd hebben kunnen spelen en genieten van onze baan. Geen werkzaamheden in die periode anders dan de normale (groot) onderhoudsactiviteiten.

Ondertussen is de Stuurgroep bezig geweest met de voorbereiding van fase-2 van de renovatie. Er moesten nogal wat hobbels genomen worden voordat het licht op groen kon. Vele gesprekken later met diverse instanties, zoals het Waterschap, de gemeentes Roosendaal en Bergen op Zoom, de grondeigenaar, ons eigen bestuur, de architect en de aannemers, kunnen we eindelijk vaststellen dat alle rimpels zijn gladgestreken en dat we de aannemers de opdracht kunnen geven om aan de slag te gaan.

Natuurlijk weten de meeste leden al wat er straks op hen af gaat komen. Velen hebben belangstelling getoond door het stellen van vragen zoals “wat gaat er allemaal nog gebeuren?” of hebben de schetsen in de indoor-puttingruimte of op de site nogmaals bekeken. Niettemin lijkt het ons zinvol om de leden en gasten nog eens bij te praten over wat hen te wachten staat vanaf oktober 2018 en wat de gevolgen zijn voor de bespeelbaarheid van onze baan.

Wat gaat er gebeuren in fase-2………?

Fase-2 draait vooral om de Bleekloop, de rechte en smalle beek die bij de tee van hole 11 de golfbaan op komt en via de holes 7 en 8 bij hole 14 de golfbaan weer verlaat. Deze beek wordt nagenoeg geheel gedempt en vervangen door de nieuwe, meanderende Bleekloop. Deze gaat bij hole 7 de vijver in om vervolgens zijn weg te vervolgen door het bosje nabij de 150 meter paal van hole 7. De grootste meander maakt hij vervolgens door voor de rode tee van hole 7 langs te gaan om dan tussen de rode en gele tee weer terug te gaan naar de oorspronkelijke beek, waar hij eindigt in een plas/dras zone in de hoek waar de holes 6, 7 en 14 samen komen. De Bleekloop krijgt daardoor een veel natuurlijkere loop en uitstraling. Ook zal de beplanting in dat gebied op termijn zorgen voor een fraai ecologisch gebied. Zie afbeelding.

Hole 7: Buiten het gebied van de Bleekloop zal op hole 7 de vijver worden uitgebreid (longhitters, opgepast met je drive vanaf de gele tee) en zal de routing van 7 naar 8 gaan via een pad dat geïntegreerd komt te liggen in een grote bunker vlak voor de green. Teruglopen vanaf green 7 is dan niet meer nodig, waardoor de twee bruggetjes van 7 naar 8 weg kunnen en er een eilandje in de vergrote vijver zal ontstaan. De korte hole 7 wordt, nog meer dan nu het geval is, een uitdagende hole. Vanaf de witte tee vereist de carry zone altijd een behoorlijke drive. Ook zal de drive vanaf  alle tees rechter moeten zijn vanwege de aanwezigheid van de Bleekloop voor en nabij de 150 meter paal. Tot slot zien we meer water voor de green en zal door de bunker met pad deze hole meer ontzag inboezemen bij de meeste golfers.

Hole 8: Deze hole verliest (gelukkig voor velen) de smalle beek aan de rechter kant. Geen wegspringende ballen meer die in de beek verdwijnen, maar een meer vergevingsgezind landingsgebied met lichte ondulaties, mede door het vervangen van de rechter bunker door een grassy hollow. Het water zal meer in het spel komen vanwege het iets vergroten van het water voor de green. De tee van hole 9 zal worden ingekort, waardoor er nog meer water in de zichtlijn komt. De brug van 8 naar 9 zal worden verlengd en verlaagd. Al met al komt dus het water veel dominanter in beeld en daarmee wordt aan deze korte par 3 een psychologisch aspect toegevoegd.

Hole 14: In het bosgebied ter hoogte van de witte tee van hole 7 ligt een oude, dichtgegroeide en “dode” paddenpoel (zie afbeelding). Op verzoek van het Waterschap zal deze paddenpoel weer tot leven gewekt worden. Door het kappen van de bospunt, zuidelijk van de poel, komt er meer licht en lucht in de poel.  Het kapwerk van de bospunt zal al vanaf half september plaats vinden.

Door het kappen ontstaat ruimte voor een nieuwe witte tee voor hole 14 die tegen de witte tee van hole 7 wordt gelegd, met een drive tussen de bomen door als gevolg. De gele en rode tee, worden in lijn van de nieuwe witte tee in de gekapte bospunt gebouwd. Hierdoor kan de routing van hole 6 naar hole 7, links van de green van 6 komen te lopen. De heuvel in het landingsgebied van hole 14 wordt gereshaped en op de iets anders lopende fairway worden 2 fairwaybunkers aangelegd. Door de aanpassing van de fairway wordt ook de lange sloot die parallel aan de oude fairway loopt gedempt en vervangen door een nieuwe, veel kortere sloot, die net als de Bleekloop zal meanderen. Zie afbeelding.

Hole 6: De heuvel in het landingsgebied zal worden verlaagd en van bol, meer hol worden gemaakt, zodat op deze lange par 4 meer rol wordt verkregen.  Belangrijker nog wordt dat hierdoor het zicht op het water van voor de heuvel sterk verbeterd wordt. “Zicht op het water?” horen we sommigen zeggen. Ja, het water op hole 6 of eigenlijk het water achter de green van hole 8, ligt momenteel verscholen achter bomen en struiken. In het ontwerp van onze baanarchitect wordt dit water meer in contact gebracht met de hole. Uitdagend voor de longhitters of voor de mindere golfers bij hun 2e schot. Als compensatie wordt de rechter greenbunker aangepast tot een grassy hollow en wordt de fairway ruim voor de green aan de linkerzijde verruimd in de richting van de huidige rode tee van hole 14. Deze gaat immers toch richting de te kappen bospunt (zie hole 14).

Hole 12: In overleg met het Waterschap komt er een nieuwe stuw in de Bleekloop ter hoogte van hole 14 en komt er een handmatig te verstellen constructie met schotbalken naar en van de vijver van hole 12/13. Hierdoor kunnen we de waterstand in de Bleekloop en de vijver beter reguleren. Het verhogen van de beschoeiing en de bunker van hole 12 is voorlopig niet nodig. De bunker wordt, zonder verhoging, opgebouwd en is daarna niet meer “door de baan” en moet dan als bunker gespeeld worden, dus niet meer grounden zoals nu nog wel is toegestaan. De heuvel bij hole 12 blijkt uit metingen een enorm leemhoop te zijn. Gevolg: een zeer natte zone, waar het gras soms bijna op drijft en waardoor het oppervlaktewater niet wegzakt maar de bunker inloopt. Die heuvel gaan we afgraven en voorzien van een zand op zand toplaag met afvoer. Naar verwachting is door dit pakket maatregelen de waterstand in Bleekloop, vijver en bunker “under control”.

Naast de hierboven genoemde werkzaamheden op en rond de Bleekloop zullen er in eigen beheer ook werkzaamheden plaats vinden op de holes 1 t/m 4. Het betreft hier kleinere aanpassingen. We verwijzen daarvoor graag naar de schetsen in de puttingruimte of op de site.

Bespeelbaarheid van de baan tijdens de renovatie.

We staan dus voor een behoorlijke klus die, zoals gezegd, 1 oktober zal starten en naar verwachting 8 weken zal duren. Alles natuurlijk afhankelijk van het weer. De afgelopen zomer was perfect voor bouwactiviteiten, maar als moedertje natuur de droogte gaat compenseren vanaf oktober, dan hebben we een uitdaging en kan het werk nog wel wat langer duren. Duimen maar.

Hoe dan ook, we houden ook nu de baan zoveel mogelijk bespeelbaar. De baan zal echter vanaf 1 oktober NON-Qualifying zijn. We starten met de delen die direct in het spel liggen en waar ingezaaid moet worden, zoals op hole 6 en 14. Daar zal een tijdelijke green (6) komen of zal de hole (14) worden ingekort. Daarna zal de Bleekloop worden aangepakt beginnend stroomopwaarts bij de green van hole 7 en zo afzakkend naar hole 14. Hole 7 zal daarom eerst een tijdelijke green krijgen en later zal de tee aanzienlijk naar voren komen te liggen. Hole 8 zal, zoals het er nu uitziet, volledig uit het spel worden gehaald i.v.m. de shaping rechts van de green en het verlagen en verlengen van de brug. Ook hole 12 zal beperkingen voor de bespeelbaarheid opleveren, met een tee ernstig naar voren. Het is, alles overziend, niet uitgesloten dat een ronde tijdelijk uit minder dan 18 holes zal bestaan.

Aan deze bespiegeling ten aanzien van de bespeelbaarheid kunnen geen rechten ontleend worden. Het werk zal door moeten gaan heeft dus altijd voorrang. We zullen per week bekijken hoe we het beste de bespeelbaarheid van de baan kunnen inrichten. We vragen onze leden en gasten om begrip voor de overlast met het vooruitzicht van een nog mooiere en uitdagendere baan in 2019.

Tot zo ver een overzicht van fase-2 van de renovatie. Heb je na het lezen van dit Masterplan Informatie bulletin #13 nog vragen of behoefte aan meer uitleg, spreek dan gerust één van de leden van de Stuurgroep aan of breng nog eens een bezoekje aan de indoor-putting ruimte of de site waar de volledige baananalyse is te bekijken.

Namens de Stuurgroep Masterplan Baan,

Rob, Wim, Mike, Frits en René