rounding

Masterplan Informatiebulletin 14

22-09-2018

Onderstaande tekst is reeds op vrijdag 15 september 2018 verschenen in BNdeStem en op de regionale pagina van het AD.

Nieuwe natuur creëren langs de Bleekloop

BERGEN OP ZOOM - Om dieren en planten  meer de ruimte te geven wordt langs de Bleekloop een ecologische verbindingszone (EVZ) aangelegd. Het werk begint dit najaar op het terrein van golfclub Wouwse Plantage. Bergen op Zoom stelt voor deze eerste fase bijna 46.000 euro beschikbaar.

Mariëtte den Engelse 15-09-18, 06:00 

De ecologische verbindingszone is een project van Waterschap Brabantse Delta, de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal en de golfclub Wouwse Plantage. De zone is in totaal twee kilometer lang en ligt voor twee derde op Bergs en voor een derde op Roosendaals grondgebied. Het gedeelte op de golfbaan bedraagt 500 meter en ligt helemaal op Bergs grondgebied. Roosendaal betaalt dan ook pas mee in de tweede fase. De kosten voor de eerste fase worden geschat op 500.000 euro. De gemeente Bergen op Zoom heeft daarvoor bijna 137.000 euro subsidie gekregen en draagt zelf nog 46.000 euro bij.

Golfbaan

Het werk begint op de golfbaan omdat de golfclub zelf ook bezig is met de herinrichting van het golfterrein. Voor de aanleg van de ecologische zone is het makkelijk daar bij aan te sluiten. Langs de Bleekloop worden plaatselijk stukken afgegraven waardoor de waterloop licht gaat meanderen. De kanten worden ingericht als natuurvriendelijke oevers. Het wordt heel divers meldt het waterschap. Van nat tot vochtig bloemrijk grasland en struiken tot vijf meter hoog. 

Stapstenen

Aan beide kanten komen ook stapstenen. Dat zijn verbredingen van de ecologische zone. Vergelijk het met een grote parkeerplaats langs de snelweg. De stapstenen liggen aan open water.  Voor sommige planten en dieren biedt de stapsteen een compleet leefgebied, voor anderen vergemakkelijkt het de trek naar een volgend natuurgebied.

De zone op het golfterrein varieert in breedte van tien meter tot dertig meter langs de Bleekloop. Door de herinrichting van de waterloop verbetert de ecologische kwaliteit. Het waterschap verwacht dat amfibieën, kleine zoogdieren, dagvlinders en vogels straks de weg naar de Bleekloop weten te vinden. 

Stuw

Ook wordt er een stuw ingezet die er voor zorgt dat dat het peilbeheer beter kan worden gestuurd en afgestemd op de waterbehoefte in de directe omgeving.

Voor de het tweede deel van de ecologische verbindingszone, zowel ten noorden als ten zuiden van de golfbaan, moet nog landbouwgrond worden aangekocht. Ook hier rekent de gemeente Bergen op Zoom op subsidie. De eigen bijdrage zal ook dan ongeveer 46.000 euro zijn. De gemeente Roosendaal krijgt voor de tweede fase naar verwachting 127.000 euro subsidie en draagt uit eigen middelen nog 43.000 euro bij.

Klik hier voor het artikel.