rounding

Masterplan Informatiebulletin 7

Masterplan Informatiebulletin 7 28-06-2017

De fairways van 15 en 18 zijn opgeschoond en zijn ingezaaid. Deze gebieden zijn GUR, maar de ballen mogen, mits voorzichtig, wel geraapt worden.

Ook de bunker op 12 is inmiddels ingezaaid. Het. talud mag vanwege de steile helling niet betreden worden.

We hebben de laatste 2 weken behoorlijke voortgang kunnen maken, waardoor we deze  week de laatste grote klus van dit voorjaar/zomer kunnen afronden.

Vanaf jongstleden maandag is gestart met het herinrichten van het landingsgebied van hole 17. Het convexe (bolle) gebied zal meer concaaf (hol) worden, waardoor de kans op een oneerlijke bounce aanzienlijk minder zal worden. Uitgangspunt is om goede slagen niet af te straffen.

Rond de 150 meter paal zal een gebied van zo’n 70 meter worden gefreesd en gemoduleerd. Daarna zullen brede rollen met zoden worden neergelegd, naar verwachting op donderdag. Deze rollen zijn dermate zwaar dat de hole vrijwel onmiddellijk weer bespeelbaar zal zijn. Vergelijk het maar met het leggen van een nieuwe grasmat in een voetbalstadion waar de volgende dag alweer op gespeeld wordt. Gelukkig maken golfers geen slidings……...

De hole zal dan vanaf zaterdag of zondag weer bespeeld kunnen worden.

Gedurende het werk op hole 17 zullen de tees ver naar voren worden geplaatst, zodat een korte par 3 van 100 meter overblijft. De lus van de 2e 9 holes en daarmee ook de volledige 18 holes baan zal daarom NON-Qualifying zijn. De 1e 9 holes blijven wel gewoon Qualifying. 

Na week 26 zullen er geen grote werkzaamheden meer zijn en laten we de baan en onze leden en gasten een tijdje met rust tot we in het najaar/winter weer verder gaan. Jullie golfrondes zullen vanaf dan nagenoeg ongestoord kunnen worden gespeeld.

We bedanken alle leden en gasten voor het begrip dat we hebben mogen ontvangen voor de overlast als gevolg van de renovatiewerkzaamheden. Het heeft ons goed gedaan naast het begrip ook veel positieve berichten te ontvangen. Een goede motivatie voor de toekomst.


Met vriendelijke groeten, namens de Stuurgroep,

Rob, Wim, Mike, Frits en René