rounding

Bericht van het bestuur & digitale jaarboek

02-04-2020
Aan alle leden,

Bergen op Zoom, 2 april 2020    

Hoewel we middenin een tijd zitten dat ogenschijnlijk de wereld in brand staat, draait deze – ook op onze golfclub – toch nog steeds door.

Weliswaar komen we helaas, ondanks het prachtige weer, niet aan spelen of oefenen toe en kunnen we ook niet met elkaar een kopje koffie of iets anders nuttigen in het clubhuis. Maar ik hou mij maar vast aan een uitspraak van oud premier J.P. Balkenende: na het zuur komt het zoet! 

Laten we daar met z’n allen naar uitkijken en hopen dat we goed en hopelijk ongeschonden door deze crisis komen. 

“De golf” draait voor een behoorlijk gedeelte gewoon door en we proberen zaken, die voor later gepland stonden, waar mogelijk naar voren te halen. Via de reguliere nieuwsbrieven houden we u daarvan op de hoogte. 

Er gebeuren ook minder leuke dingen op De Wouwse.

Ik laat u weten dat Wouter de Vries zijn contract met Golf Wouwse Plantage heeft opgezegd. Dit was voor ons, en naar ik aanneem ook voor U, een totale verrassing. Wij hebben met Wouter een goede verstandhouding opgebouwd en de reden dat hij bij ons weggaat ligt in de privé sfeer.

Hij heeft van een golfclub in zijn woonomgeving een aanbod gehad om daar Pro te worden. De reisafstand tussen Den Bosch en Bergen op Zoom is dan natuurlijk niet in ons voordeel. Wouter heeft ervoor gekozen om zijn contract tussentijds op te zeggen en zijn loopbaan elders voort te zetten. Zeer spijtig, maar wij wensen hem daarbij het allerbeste toe.

De club heeft aangeboden dat hij de lessen, die hij reeds is aangegaan met leden en andere leerlingen, op de faciliteiten van GWP mag verzorgen. Wij gaan er daarbij van uit dat dit binnen een afzienbare periode is afgerond. Met Wouter is afgesproken dat hij degenen die het hier betreft persoonlijk zal benaderen voor het maken van afspraken. 

Wij zullen als bestuur op zoek gaan naar een nieuwe Teaching GolfPro die bij de club en ons personeel past. Wij verwachten dat deze vacature midden 2020 zal zijn ingevuld. 

Hartelijke groeten, blijf binnen, bel elkaar af en toe en blijf gezond!

Namens Bestuur GWP

Wim Spierings

 

Jaarboek 2019

Voor het eerst wordt het jaarboek digitaal verspreid onder de leden, gelet op de bijzondere omstandigheden waaronder we nu verkeren. De gedrukte versie zal, zodra het clubhuis weer open is, beschikbaar zijn. De redactie en bestuur wensen u veel leesplezier toe!

Klik op de cover om de digitale versie van het jaarboek te openen.

Cover-Jaarboek-2019