rounding

Meld u aan als marshal

09-05-2020
Aan alle leden,

U heeft kunnen lezen dat vanaf maandag de golfbaan weer open is. Ook heeft u kennis genomen van het feit dat dit onder strikte voorwaarden moet gebeuren. De gemeentes hebben goedkeuring verleend aan ons protocol, maar tegelijkertijd laten weten dat er op handhaving hiervan gecontroleerd kan gaan worden.

De boete per overtreding is zeer fors en er kan zelfs worden overgegaan tot sluiting van de baan. Dit willen we uiteraard voorkomen.

We doen daarom een dringend beroep op alle leden om te spelen en oefenen volgens de regels die vastgelegd zijn in het protocol. Wanneer u ziet dat een ander zich hier niet aan houdt, spreek hem of haar daar op aan. Dat kan fatsoenlijk en met respect voor elkaar.

Onze caddiemasters en marshals hebben vergaande bevoegdheid om corrigerend op te treden, wanneer leden zich niet aan het protocol houden. Er is een sanctiebeleid ingevoerd waarvan wij hopen dat het niet gebruikt hoeft te gaan worden.

Om gedurende zeven dagen per week een goede bezetting te hebben van marshals in de baan - een aanbeveling van de overkoepelende instanties - vragen wij vrijwilligers (tijdelijk) die willen marshallen. Het is een gering aantal uren per week en u doet het voor de club en uw medeleden.

Des te meer mensen zich aanmelden, des te beter kunnen we dit doen en des te minder uren kost het per persoon. U kunt een berichtje sturen naar Martin Venselaar die dit samen met Wolter Keers coördineert. Het email adres is vense023@icloud.com.

Mogen wij op u rekenen?

Het Bestuur