rounding

De (winter)tees & greens

De (winter)tees & greens 25-11-2020

Beste leden en gasten,

Vanaf vandaag (25-11-2020) zijn een aantal wintertees in gebruik, dit betekent dat de baan niet meer qualifying is.
Dit zal de komende maanden het geval blijven, totdat zomertees weer in gebruik genomen worden.

Gelieve de witte lijnen voor de greens en de blauwe lijnen van de wintergreens te respecteren.
Het is niet toegestaan met een trolley of handicart over deze lijnen te gaan, dit is ten behoeve van het behoud van de (winter)greens en zorgt ervoor dat wij langer kunnen genieten van de baan, en dus ook de zomergreens.

Leg ook uw geslagen plaggen terug en repareer uw pitchmarks op de greens. Het niet repareren van pitchmarks kan in de winterperiode ervoor zorgen dat de greens pas weer in april hersteld zijn.

De blauwe en witte tees zijn in verband met de winter omstandigheden verwijderd.

Wilt u in de winterperiode de kortste route hanteren, dan raden wij het gebruik van een draagtas aan.