rounding

Informatiebulletin R&H Commissie

16-08-2017

Als gevolg van de bovenmatig stukken GUR op de baan heeft de CR en SR zich gewijzigd. En natuurlijk ook de daaraan gekoppelde handicap slagen die we op grond daarvan krijgen.

Dus vragen wij uw aandacht voor de nieuwe handicap tabellen in de gang van het clubhuis en op de borden bij hole 1 en 10. Ook  het E-golf4U systeem is overeenkomstig aangepast.

Inmiddels zijn de waterhindernissen bij de holes 10,13 en 15 reeds voorzien van hindernis palen.  En dat zorgt nogal wat voor verwarring waaraan we zelf  onbedoeld hebben meegewerkt. Feit is en blijft  echter dat de waterhindernis bij de holes 13 en 15 midden in de GUR liggen en dus onderdeel zijn van de GUR. Ter verduidelijking zal alle GUR opnieuw worden voorzien van witte lijnen. Dus ligt de bal daar in het water  dan is het een verloren bal en is het punt waar de bal de GUR grens passeerde het referentie punt.

Om verdere verwarring  waar moet men droppen als de bal in de GUR ligt nabij de green van H15 ligt droppen, is de hele rechter kant van H15  van fairway tot aan de  “out of bounds” grens GUR gemaakt.  E.e.a. verduidelijkt met grenslijnen. De bal mag dus altijd naar de fairway toe worden gedropt.

Klik hier voor de tijdelijke plaatselijke regel.