rounding

Masterplan Informatiebulletin 1

01-02-2017

INFORMATIEBULLETIN 1

Na een lange voorbereiding van bijna 2 jaar is het dan eindelijk zo ver.
De uitvoering van het door de ALV goedgekeurde Masterplan staat op punt van beginnen. Onderstaand de stand van zaken.

De aanbesteding van de renovatie van de greens van holes 10, 13 en 18 is toebedeeld aan de firma De Ridder, een welbekende in golfend Nederland.
De werkzaamheden zullen maandag 13 maart aanvangen waarbij de greens in volgorde van 13 via 10 naar 18 zullen worden gerenoveerd.
Vanaf 13 maart zal dus gespeeld worden op 3 tijdelijke greens.
Ook zal er dan een nieuwe scorekaart worden gebruikt.

Ondertussen zijn ook de andere werkzaamheden al duidelijk zichtbaar.
Het meest in het oog springend is natuurlijk het kappen van de bomen. Vooral rond de greens van 5 en 18 is veel ruimte gemaakt, die nodig is om de omgeving van de green opnieuw te shapen en voldoende licht en lucht bij de greens toe te laten.

De green van 5 blijft bespeelbaar, maar de omgeving zal veel GUR kennen.
Rondom de green is er nog voldoende ruimte om te droppen, voor de ballen die de green missen en in de GUR terecht komen.  
Ook de fairway van 15 is al meanderend gekapt. In totaal worden tussen de 250 en 300 bomen gekapt. In de toekomst zal er worden herbeplant.

Alle (kap)werkzaamheden worden in nauw overleg met de grondeigenaren uitgevoerd. In dat overleg zijn ook de vergunningen ter sprake gekomen en is alles in orde bevonden.