rounding

Masterplan Informatiebulletin 8

Masterplan Informatiebulletin 8 15-09-2017

Beste leden,

Het is alweer enige tijd geleden dat we jullie op de hoogte hebben gehouden ven de renovatie van de baan. Aangezien de werkzaamheden eind juni, volgens planning, voorlopig zijn beëindigd, waren er geen grote ontwikkelingen te melden.

Ondertussen heeft iedereen zonder al te veel (over)last lekker kunnen spelen op onze baan. Alleen de grote GUR-gebieden hebben het spel mogelijk beïnvloed. De R&HC heeft deze gebieden kort geleden opnieuw gemarkeerd en een aangepaste local rule gemaakt, die terug te lezen is op de site. Om moeilijkheden en ingewikkelde discussies op de baan te voorkomen, is het raadzaam om die local rules nog eens aandachtig na te lezen. Ook is als gevolg van de grote GUR-gebieden de handicaptabel aangepast, wat voor de meeste leden een slagje minder heeft opgeleverd. Binnenkort zullen overigens een aantal GUR-gebieden worden opengesteld.

Ondertussen is de Stuurgroep druk bezig met de voorbereiding van de aanpassingen op de 1e 9 holes, die voor 2018 gepland staan. Belangrijkste en meest omvangrijke project is het laten meanderen van de Bleekloop. Dat heeft invloed op de holes 6 t/m 9 en 14. Op bijgevoegde schets van onze architect zie je hoe dat het er uit gaat zien.

Dat dit een omvangrijk project is, zal duidelijk zijn en ook dat er meerdere partijen een rol spelen in de realisatie van dit project. We hebben intensief overleg met het Waterschap Brabantse Delta (WBD) en met de grondeigenaren de familie van Zeebroeck. De gesprekken verlopen in een zeer goede sfeer en alle partijen zijn enthousiast en willen graag meewerken aan de realisatie van dit plan.

Omdat het hier gaat om het terugbrengen van meer natuur op de golfbaan en het ontwikkelen van de Bleekloop tot een Ecologische Verbindingszone (EVZ), bestaat er ook de mogelijkheid om subsidie aan te vragen bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Deze subsidie is een noodzakelijke aanvulling op het budget voor de renovatie. De contacten met het GOB stemmen ons hoopvol op het verkrijgen van die subsidie.

Zoals gezegd mikken we op 2018 met een voorkeur voor het vroege voorjaar. Helaas is de situatie zo dat de hele procedure om tot goedkeuring van het plan te komen binnen het WBD en de aanvraagprocedure voor subsidie bij het GOB, enkele maanden gaat duren, waardoor het voorjaar van 2018 mogelijk niet haalbaar zal blijken te zijn. We houden jullie op de hoogte.

Ondertussen hebben we wel al vast een 2-tal partijen uitgenodigd om een offerte van dit werk te maken, zodat we klaar zijn als er groen licht komt.

Tot slot: Er wordt druk gespeculeerd over het moment van openen van de 3 nieuwe greens. We kunnen ons heel goed voorstellen dat de leden “hunkeren” om de nieuwe greens te spelen.

De situatie is op dit moment zo dat de greens zelf al bijna geschikt zijn om bespeeld te worden. Het grasbestand is goed, alhoewel nog wel trager dan de andere greens. De surroundings van de greens hebben die situatie nog niet bereikt. Deze bestaan uit ander gras dat wat minder snel groeit dan het gras op de greens.

In week 40 zal er een gezamenlijk overleg zijn met de belangrijkste partijen (architect, aannemer, greenkeeper, stuurgroep) over de bespeelbaarheid van de nieuwe greens en surroundings. We zullen daarbij diverse opties bekijken, zoals: niet openen en uitstellen tot 2018, deels openen voor een bepaalde tijd, dit met name vanwege goodwill naar de leden of voltijds openen. Ons standpunt is dat alleen in geval van bespeelbaarheid van het gehele werkgebied, zonder groot risico op blijvende of langdurige schade er groen licht zal kunnen komen voor een opening. Ook de weersomstandigheden zullen een rol spelen in het besluit. De leden zullen hoe dan ook begin oktober worden geïnformeerd. Wordt dus vervolgd.

Met vriendelijke groeten, namens de Stuurgroep,

Rob, Wim, Mike, Frits, René