rounding

Masterplan Informatiebulletin 2

Masterplan Informatiebulletin 2 11-03-2017

Tussenstand renovatie greens

De contouren van de nieuwe greens zijn nu zeer goed zichtbaar. De damwanden zijn geplaatst en de voorbereidende grondwerkzaamheden zijn bijna klaar waarna met de opbouw van de greens kan worden begonnen. We hebben en kleine vertraging van een week opgelopen omdat is besloten om de dikke leemlaag onder de green van hole 13 en in de carry zone geheel af te graven. Dat zal de kwaliteit en speelbaarheid zeer bevorderen. De geplande oplevering van de 3 greens tot en met ingezaaid, is nu 19 mei 2017.

Vanwege de grote GUR gebieden rond de green van hole 5 als gevolg van het kappen van bomen, wordt ook de omgeving van de green van hole 5 meegenomen met die van hole 18, zodat het een mooi geheel wordt. We vragen wel uiterste voorzichtigheid bij het betreden van dit gebied. Voor de green is daarom nu een dropping zone gemaakt. Als de omgeving is ingezaaid is betreden niet meer toegestaan en zullen we hier voor een beperkte tijd een tijdelijke green maken.

Nieuwe handicaptabellen

Ondertussen spelen we gewoon door op alle 18 holes, inclusief 3 tijdelijke greens, die ook langzamerhand van betere kwaliteit worden nu de groei er een beetje inkomt.

De NGF heeft onlangs onze baan opnieuw ingemeten, inclusief de 3 tijdelijke greens.
Begin Mei zullen er nieuwe handicaptabellen beschikbaar zijn, zodat de baan voor de volle 18 hole qualifying is.  

Veel speelplezier gewenst en hartelijk dank voor de sportieve wijze waarop leden en gasten om gaan met de hinder als gevolg van de werkzaamheden.
Even doorbijten met zijn allen.

Namens de Stuurgroep Masterplan Baan,

Rob Zimmermann