rounding

Masterplan Informatiebulletin 9

12-10-2017

Masterplan Informatiebulletin-9,  12 oktober 2017

Beste leden en bezoekers van Golf Wouwse Plantage,

Er wordt binnen Golf Wouwse Plantage druk gespeculeerd over het moment van openen van de 3 nieuwe greens. We kunnen ons heel goed voorstellen dat de leden en bezoekers “hunkeren” om de nieuwe greens te spelen, maar we schatten ook in dat er grote bereidheid is om nog even te wachten tot de greens goed bespeelbaar zijn.  Deze week heeft een gezamenlijk overleg plaatsgevonden met de belangrijkste partijen (architect, aannemer, greenkeeper, stuurgroep) over de bespeelbaarheid van de nieuwe greens en surroundings. De situatie is op dit moment zo dat de greens zelf al bijna geschikt zijn om bespeeld te worden. Het grasbestand is goed, alhoewel nog wel trager dan de andere greens. De surroundings van de greens hebben die situatie nog niet bereikt. Deze bestaan uit ander gras dat wat minder snel groeit dan het gras op de greens, zodat er nog onvoldoende zodenvorming is. Uitgeslagen plaggen zullen daarom dit jaar nauwelijks meer herstellen. In onze besluitvorming hebben we ook de weersomstandigheden in het najaar met veel regen en weinig verdamping laten meewegen en tot slot heeft de relatieve korte periode tot dat we overgaan op wintergreens een rol gespeeld. Wintergreens, die overigens nog lang niet op de gebieden voor de nieuwe greens kunnen worden aangelegd. We hebben dan ook moeten vaststellen dat we nog niet zonder groot risico op langdurige schade, groen licht kunnen geven. De opening vindt daarom plaats in het voorjaar. Wanneer en hoe we dat gaan doen, zal later in overleg met het bestuur worden bepaald. Dat hangt uiteraard ook af van wat voor winter en voorjaar we krijgen. Tot dat moment is het niet toegestaan, door welke partij dan ook, om de greens te bespelen. 

Inmiddels zal het recente spelers opgevallen zijn (je kunt er niet omheen) dat er fors gewerkt wordt op de eerste drie holes. Het gebied voor de heide uitbreiding is gemarkeerd. De graszoden worden eerst verwijderd en daarna wordt de grond verschraald om geschikt te zijn voor heide. Vervolgens wordt een redelijk dikke laag heide-maaisel uitgestrooid. Heide is een zeer langzaam groeiende plant en het zal enkele jaren duren voordat een goede heide begroeiing aanwezig is.

Naast de heide uitbreiding zullen er de komende winter kapwerkzaamheden zijn op de holes 4 en 5 (uitdunnen). Tevens zal een doorgang worden gekapt voor de nieuwe, verlengde tee van hole 18. Ook het bosgebied rechts van de tee van hole 14 zal geschikt gemaakt worden voor een doorgang voor de nieuwe witte tee. Wilt u meer weten dan hangen in de puttingruimte nog steeds de plannen per hole, waardoor meer inzicht verkregen kan worden in de toekomst van de baan.

 

Wordt vervolgd.

 

Met vriendelijke groeten,

De stuurgroep masterplan baan