rounding

Masterplan Informatiebulletin 10

30-11-2017

Beste leden en gasten,

Middels dit informatiebulletin willen we jullie graag informeren over de plannen voor 2018. Maar eerst even een korte terugblik op wat is gedaan. Zie ook de andere info bulletins.

Heide:
De heide is inmiddels aangeleverd in grote rollen en verdeeld over de  voorbewerkte gebieden bij de holes 1 t/m 4. In overleg met de architect zijn de gebieden kleiner gemaakt dan oorspronkelijk was voorzien. Dit om de leden en gasten niet met een te grote afstand heide vanaf de tee te confronteren. Het is nu afwachten op het uitzakken van het zaad en het groeien van de heideplantjes. Zoals al eerder gezegd is heide een zeer langzaam groeiende  plant, dus zal het enkele jaren duren voor een gesloten heideveld ontstaat. We krijgen nu al wel een mooi beeld hoe het worden gaat. Voorlopig is de heide GUR en we bekijken in het voorjaar of dat zo blijft.

Hole 15:
Rechts van de green van hole 15 is het gebied opnieuw geshaped. Er zijn ondulaties gemaakt die  de bal afremmen als de green rechts gemist wordt. Inmiddels is dit gebied voorzien van zoden. Dit gebied is GUR en mag voorlopig niet belopen en bespeeld worden. We verwachten dat het in het volgend voorjaar bespeelbaar zal zijn.

Looproutes en paden:
Onze baan heeft de laatste tijd veel problemen om de hevige regenval te verwerken. De gevolgen zijn duidelijk: veel natte plekken en modderpaden. Ruim voor alle greens zijn daarom witte lijnen getrokken ter bescherming van de foregreens. Dit gebied graag niet betreden met buggies en trolleys. We zijn ook bezig met een “padenplan”, dat moet waarborgen dat het gebruik van buggies langer mogelijk is dan nu het geval is.

Vervolg renovatie in 2018:
We hebben in 2017 de 1e fase van de renovatie achter de rug en zijn momenteel bezig met de planning voor de 2e fase in 2018. De 2e fase behelst een aantal kleinere aanpassingen op de holes 1 t/m 5 en een redelijk grote aanpassing op de holes 6 t/m 9 en 14, het zogenaamde plan Bleekloop. Zie ook de schets die gevoegd is bij dit stukje en die in de puttingruimte en de grote schets op het publicatiebord in de lounge.

  • We stonden voor de keuze om of in het voorjaar, of in het najaar de werkzaamheden te laten uitvoeren. We hebben er voor gekozen voor de periode vanaf begin oktober 2018 (week 40).  De belangrijkste redenen om voor deze periode te kiezen zijn: 
  • We willen de leden na de “overlast” van dit jaar graag het grootste deel van het seizoen 2018 ongehinderd laten spelen, behoudens natuurlijk het reguliere (groot) onderhoud.
  • De gebieden kunnen dan ook nog ingezaaid worden, zodat het gras kan ontkiemen en er in 2019 weer op gespeeld kan worden. Wanneer precies is uiteraard afhankelijk van het weer.
  • Niet te vermijden is dat de competitie 2019 enige hinder zal ondervinden, maar dat is bij Matchplay minder van belang (NQ en gelijke omstandigheden). 
  • Werken in het vroege voorjaar zou veel hinder geven (GUR-gebieden) voor de competitie in april/mei en het daarop volgend seizoen. Dat verhindert dus een onbekommerd seizoen voor de leden. Bovendien lijkt het voorjaar niet haalbaar te zijn omdat het overleg met het Waterschap over het project Bleekloop zeer waarschijnlijk niet voor die tijd is afgerond. Medewerking van het Waterschap is noodzakelijk.

We houden de baan gedurende de werkzaamheden zo veel mogelijk bespeelbaar net als afgelopen jaar. Er moet wel rekening mee worden gehouden dat de baan vanaf week 40-2018, NQ zal zijn. Hole 8 zal geheel gesloten worden en enkele andere holes kunnen ingekort worden. Mogelijk zal ook een enkele looproute wijzigen.

We hebben de diverse commissies en onze Charlotte al gevraagd hiermee rekening te houden bij de wedstrijdplanning en de groepsreserveringen en/of sponsordagen.

Leuker kunnen we het niet maken………. Wel (veel) mooier !!

Wordt vervolgd.

 

Met vriendelijke groeten, namens de Stuurgroep,

Rob, Wim, Mike, Frits, René