rounding

Ready golf

Wanneer doorlaten?

Indien een flight een hole afstand verliest, moet de achteropkomende, opgehouden flight worden doorgelaten
(ongeacht het aantal spelers in deze flight)

Bal zoeken = doorlaten, zodra achterliggende flight moet wachten

Doorlaten is alleen zinvol als voor jouw flight vrije ruimte is

Speler met de laagste handicap is verantwoordelijk voor het wel of niet doorlaten

Doorlaten is een plicht, maar eis je niet op


Voorkom frustratie, laat door wanneer dit nodig is.