rounding

Tarieven lidmaatschap

* De tarieven voor 2023 zijn in Algemene Leden Vergadering van 9-11-2022 vastgesteld.
* Wij verwachten voor 2024 een verhoging van speelrecht/contributie van +- 4% 
* De definitieve tarieven voor 2024 worden in de Algemene Leden Vergadering van 29 november a.s. vastgesteld en
   daarna zo spoedig mogelijk hier op de website geplaatst.


 

Wilt u lid worden?

Ga naar het inschrijfformulier

Lidmaatschap
contributie
en speelrechtverg.
jaarlijks
 
Entreegeld
eenmalig
NGF bijdrage
jaarlijks
Participatiebewijs
eenmalig
Horeca bijdrage
jaarlijks
t/m 12 jaar Gratis Geen € 12,00 Geen Geen
t/m 16 jaar € 74,00 € 60,001 € 12,00 Geen €40,00
t/m 20 jaar € 148,00 € 120,001 € 12,00 Geen €40,00
t/m 27 jaar € 442,00 € 360,001 € 23,00 Geen €40,00
vanaf 28 jaar € 1.474,00 € 1.200,002 € 23,00 € 1.200,003 €125,00
Niet spelend lid € 74,00 Geen € 23,00 Geen Geen

1 eenmalig entreegeld voor leden van 13 t/m 27 jaar: ineens dan wel in 2 opeenvolgende gelijke jaarlijkse termijnen.
2 eenmalig entreegeld voor leden vanaf 28 jaar: ineens dan wel in 2 gelijke termijnen voor het einde van het jaar van toetreding.
    - u kunt afzien van het eenmalig entreegeld door betaling van een extra jaarlijkse contributie á € 100,00 gedurende uw lidmaatschap.
3 participatiebewijs: voor leden va 28 jaar: ineens dan wel in 3 gelijke jaarlijkse termijnen.

    - contributie en speelrecht pro rato vanaf de 1e van de maand waarin men lid wordt.
    - NGF bijdrage voor nieuwe leden van juli, gratis in het jaar van toetreding.

Horeca bijdrage
 • Aan alle leden (m.u.v. niet-spelende leden) wordt jaarlijks een horeca bijdrage in rekening gebracht. 
  Dit bedrag wordt op uw bar-tegoed van Horeca GWP bijgestort. 
  Indien in het kalenderjaar van storting van dit oorspronkelijke horecasaldo, het saldo niet wordt opgemaakt, wordt dit deel van het saldo afgeboekt zonder compensatie. 
 • Nieuwe leden vanaf 1 juli betalen de helft van de jaarlijkse horeca bijdrage in het jaar van toetreding.
 • Meer informatie over uw horeca tegoed en of XAFAX betaal app vindt u hier !!!
   
 • Regels lidmaatschap
 • Een lidmaatschap kan ingang vinden op de eerste dag van elke maand. Het contributiebedrag wordt naar pro rato verrekend.
 • Opzegging dient te geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden i.e. vóór 1 oktober.
 • Opzegging dient schriftelijk (per mail) gedaan te worden via secretariaat@golfwouwseplantage.nl.
 • In de Statuten is vastgelegd dat tijdelijke fysieke ongemakken en of ziekte geen reden zijn voor gedeeltelijke teruggave of vrijstelling van contributie.
  Het is onmogelijk voor het bestuur om verzoeken vanwege fysieke ongemakken en/of medische redenen te beoordelen. Om geen precedenten te scheppen, hanteren wij de Statuten en het financieel reglement daarom strikt. 
 • De NGF biedt een reis- of contributieverzekering en verzekering van uw golfspullen aan. U kunt direct en eenvoudig uw verzekering afsluiten via https://premieberekening.ngf.nl. Zo voorkomt u dat u bij ziekte of ongeval toch de jaarlijks lidmaatschaps factuur moet voldoen.
 • Speciaal voor leden die door ziekte/ongeval langdurig niet kunnen spelen bieden we de mogelijkheid om per 01-01 van het volgende golfjaar, het lidmaatschap tijdelijk te wijzigen naar een niet-spelend lidmaatschap. U bent dan niet meer gerechtigd om te spelen op GWP (ook niet als greenfeespeler) en betaalt contributie/speelrecht voor niet spelend lid totdat u weer kunt spelen. Vanaf dan betaalt u weer het regulier speelrecht en contributie pro rato. Informeer hiervoor bij secretariaat@golfwouwseplantage.nl
 • Bewaren van eigendommen op de club is voor eigen risico.
 • Zakelijk factureren is voorbehouden aan sponsoren van GWP. Alle lidmaatschapsfacturen zijn exclusief BTW en worden privé geadresseerd.
 • Woont u met meerdere personen op 1 adres dan combineren wij de factuur. Wenst u dit niet? Geef dit dan door aan het secretariaat@golfwouwseplantage.nl

Tassenberging en kleedkamer lockers
 

Type locker

Grootte

Kosten per jaar

Tassenberging begane grond* (elektrisch**)

GROOT € 189,00 per jaar

Tassenberging begane grond*

Klein

€ 105,00 per jaar

Tassenberging boven*

GROOT

€ 116,00 per jaar

Tassenberging boven

Klein

€ 68,00 per jaar

Tassenberging boven (leden <28 jr)

Klein

€ 42,00 per jaar

Kleedkamer locker

GROOT

€ 31,00 per jaar

Kleedkamer locker

Klein

€ 26,00 per jaar

* Momenteel zijn deze tassenbergingen NIET beschikbaar! U kunt zich inschrijven voor de wachtlijst via het secretariaat tel 0165-377.100.
** Om in aanmerking te komen voor een tassenberging mét elektrische aansluiting moet u beschikken over een elektrische kar.

Overige informatie:

 • Indien u op de wachtlijst staat, ontvangt u automatisch bericht van het secretariaat, zodra een door u gewenste tassenberging voor u beschikbaar is.
 • Beschikbaarheid wordt bepaald op volgorde van inschrijfdatum op de wachtlijst.
 • U ontvangt bij aanvang van huur één slot met een cijferslot of een slot met 2 bijbehorende sleutels, welke zijn gemaakt o.b.v. moedersleutels van de club. Op die manier kunt u, indien u uw sleutel vergeten bent, tijdens openingstijden van de caddiemaster, een reservesleutel gebruiken én kan het personeel in uw locker indien er zich calamiteiten voordoen. Het is niet toegestaan eigen sloten te gebruiken.
LET OP: Het bewaren van uw eigendommen in de tassenbergingen-/kleedkamer lockers is op eigen risico! 

De NGF hiervoor biedt verzekeringen aan kijk hiervoor op https://www.ngf.nl/over-de-ngf/ngf-verzekeringen-voor-golfers.