rounding

Tarieven lidmaatschap

* De tarieven voor 2023 zullen in Algemene Leden Vergadering van 9-11-2022 worden vastgesteld en vanaf dan op de website vermeld worden.

* De tarieven zoals beschreven zijn voor jaargang 2022, deze zijn in de ALV van 26-10-2021 vastgesteld.
 

Wilt u lid worden?

Ga naar het inschrijfformulier

Lidmaatschap
contributie
en speelrechtverg.
jaarlijks
 
Entreegeld
eenmalig
NGF bijdrage
jaarlijks
Participatiebewijs
eenmalig
Horeca bijdrage
jaarlijks
t/m 12 jaar Gratis Geen € 12,00 Geen Geen
t/m 16 jaar € 70,25 € 60,001 € 12,00 Geen €25,00
t/m 20 jaar € 140,50 € 120,001 € 12,00 Geen €25,00
t/m 27 jaar € 421,00 € 360,001 € 20,00 Geen €25,00
vanaf 28 jaar € 1.404,00 € 1.200,002 € 20,00 € 1.200,003 €75,00
Niet spelend lid € 70,25 Geen € 20,00 Geen Geen

1 eenmalig entreegeld voor leden van 13 t/m 27 jaar: ineens dan wel in 2 opeenvolgende gelijke jaarlijkse termijnen.
2 eenmalig entreegeld voor leden vanaf 28 jaar: ineens dan wel in 2 gelijke termijnen voor het einde van het jaar van toetreding.
    - u kunt afzien van het eenmalig entreegeld door betaling van een extra jaarlijkse contributie á € 100,00 gedurende uw lidmaatschap.
3 participatiebewijs: voor leden va 28 jaar: ineens dan wel in 3 gelijke jaarlijkse termijnen.

    - contributie en speelrecht pro rato vanaf de 1e van de maand waarin men lid wordt.
    - NGF bijdrage voor nieuwe leden van juli, gratis in het jaar van toetreding.

Horeca bijdrage
 • Aan alle leden (m.u.v. niet-spelende leden) wordt jaarlijks een horeca bijdrage in rekening gebracht. 
  Dit bedrag wordt op uw bar-tegoed van Horeca GWP bijgestort. 
  Indien in het kalenderjaar van storting van dit oorspronkelijke horecasaldo, het saldo niet wordt opgemaakt, wordt dit deel van het saldo afgeboekt zonder compensatie. 
 • Uw bar-tegoed 2021 is te gebruiken tot 1-5-2022 (i.p.v. 31-12-2021).  De geldigheid is 4 maanden verlengd ivm COVID-19.
 • Nieuwe leden vanaf 1 juli betalen de helft van de jaarlijkse horeca bijdrage in het jaar van toetreding.
 • Laat nadat er geld is bijgestort op uw horeca tegoed (door de club of door uzelf) altijd uw NGF pas of XAFAX app scannen achter de bar van de horeca.
  Pas daarna is het bijgestortte tegoed ook bekend in de horeca kassa en kunt u hiermee afrekenen.
 • Meer informatie over uw horeca tegoed en of XAFAX betaal app vindt u hier !!!
   
 • Regels lidmaatschap
 • Een lidmaatschap kan ingang vinden op de eerste dag van elke maand. Het contributiebedrag wordt naar rato verrekend.
 • Opzegging dient te geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden i.e. vóór 1 oktober.
 • Opzegging dient schriftelijk (per mail) gedaan te worden via secretariaat@golfwouwseplantage.nl.

Tassenberging en kleedkamer lockers
 

Type locker

Grootte

Kosten per jaar

Tassenberging begane grond* (elektrisch**)

GROOT € 180,00 per jaar

Tassenberging begane grond*

Klein

€ 100,00 per jaar

Tassenberging boven*

GROOT

€ 110,00 per jaar

Tassenberging boven

Klein

€ 65,00 per jaar

Tassenberging boven (leden <28 jr)

Klein

€ 40,00 per jaar

Kleedkamer locker

GROOT

€ 30,00 per jaar

Kleedkamer locker

Klein

€ 25,00 per jaar

* Momenteel zijn deze tassenbergingen NIET beschikbaar! U kunt zich inschrijven voor de wachtlijst via het secretariaat tel 0165-377.100.
** Om in aanmerking te komen voor een tassenberging mét elektrische aansluiting moet u beschikken over een elektrische kar.

Overige informatie:

 • Indien u op de wachtlijst staat, ontvangt u automatisch bericht van het secretariaat, zodra een door u gewenste tassenberging voor u beschikbaar is.
 • Beschikbaarheid wordt bepaald op volgorde van inschrijfdatum op de wachtlijst.
 • U ontvangt bij aanvang van huur één slot met een cijferslot of een slot met 2 bijbehorende sleutels, welke zijn gemaakt o.b.v. moedersleutels van de club. Op die manier kunt u, indien u uw sleutel vergeten bent, tijdens openingstijden van de caddiemaster, een reservesleutel gebruiken én kan het personeel in uw locker indien er zich calamiteiten voordoen. Het is niet toegestaan eigen sloten te gebruiken.
LET OP: Het bewaren van uw eigendommen in de tassenbergingen-/kleedkamer lockers is op eigen risico! 

De NGF hiervoor biedt verzekeringen aan kijk hiervoor op https://www.ngf.nl/over-de-ngf/ngf-verzekeringen-voor-golfers.