rounding

Tarieven lidmaatschap

Voor meer informatie over de vereniging, wedstrijden en meer, ga naar de Clubinfo.

 

* De tarieven zoals beschreven zijn voor jaargang 2020, deze zijn in de ALV van 27-11-2019 vastgesteld.

 Lidmaatschap
Contributie
Eenmalig entreegeld
NGF bijdrage
Participatiebewijs
Horeca bijdrage
t/m 12 jaar Gratis Geen €12,00 Geen €25,00
t/m 16 jaar €63,50 €60,001 €12,00 Geen €25,00
t/m 20 jaar €127,00 €120,001 €12,00 Geen €25,00
t/m 27 jaar €381,00 €381,001 €20,00 Geen €25,00
vanaf 28 jaar €1.270,00 €1.200,002 €20,00 €1.200,003 €75,00
Niet spelend lid €63,50 Geen €20,00 Geen Geen

1 Eenmalig entreegeld voor leden van 13 t/m 27 jaar is ineens dan wel in 2 opeenvolgende gelijke jaarlijkse termijnen te voldoen. 
2 Eenmalig entreegeld voor leden vanaf 28 jaar is ineens dan wel in 2 gelijke termijnen voor het einde van het jaar van toetreding te voldoen.
3 Participatiebewijs is ineens dan wel in 3 opeenvolgende gelijke jaarlijkse termijnen te voldoen. Participatiebewijs is zonder BTW.


Horeca bijdrage
  • Aan alle leden (m.u.v. niet spelende leden) wordt jaarlijks een horeca bijdrage in rekening gebracht. Dit bedrag wordt op uw barsaldo van Horeca GWP bijgestort. Indien in het kalenderjaar van dit oorspronkelijke horecasaldo, het saldo niet wordt opgebruikt, wordt dit deel van het saldo afgeboekt zonder compensatie. 
  • Nieuwe leden vanaf 1 juli, betalen de helft van de jaarlijkse horeca bijdrage in het jaar van toetreding.
Regels lidmaatschap
  • Een lidmaatschap kan ingang vinden op de eerste dag van elke maand. Het contributiebedrag wordt naar rato verrekend.
  • Opzegging dient te geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden i.e. vóór 1 oktober.
  • Opzegging dient schriftelijk (per mail) gedaan te worden via secretariaat@golfwouwseplantage.nl.

Tassenberging en kleedkamer lockers
 

Type locker

Grootte

Kosten per jaar

Tassenberging begane grond* (elektrisch**)

Groot €160,00 per jaar

Tassenberging begane grond*

Klein

€90,00 per jaar

Tassenberging boven*

Groot

€100,00 per jaar

Tassenberging boven

Klein

€60,00 per jaar

Tassenberging boven (leden <28 jr)

Klein

€35,00 per jaar

Kleedkamer locker

Groot

€30,00 per jaar

Kleedkamer locker

Klein

€25,00 per jaar

* Momenteel zijn deze tassenbergingen NIET beschikbaar! U kunt zich inschrijven voor de wachtlijst via het secretariaat.
** Om in aanmerking te komen voor een tassenberging mét elektrische aansluiting moet u beschikken over een elektrische kar.

Overige informatie:

  • Indien u op de wachtlijst staat, ontvangt u automatisch bericht van het secretariaat, zodra een door u gewenste tassenberging voor u beschikbaar is.
  • Beschikbaarheid wordt bepaald op volgorde van inschrijfdatum op de wachtlijst.
  • U ontvangt bij aanvang van huur één slot met 2 bijbehorende sleutels, welke zijn gemaakt o.b.v. moedersleutels van de club. Op die manier kunt u, indien u uw sleutel vergeten bent, tijdens openingstijden van de caddiemaster, een reservesleutel gebruiken én kan het personeel in uw locker indien er zich calamiteiten voordoen. Het is niet toegestaan eigen sloten te gebruiken.
LET OP: Het bewaren van uw eigendommen in de tassenbergingen-/kleedkamer lockers zijn op eigen risico!