rounding

 

Lidmaatschap
Contributie
en speelrechtverg. 
jaarlijks
 
Lesgeld bijdrage4

 

Entreegeld eenmalig
NGF bijdrage
jaarlijks
Participatiebewijs
eenmalig
Horeca bijdrage
jaarlijks
t/m 12 jaar Gratis                            € 245,004 nvt nvt nvt nvt
t/m 16 jaar € 76,50                        € 245,004 € 60,001 € 12,00 nvt nvt
t/m 20 jaar € 153,00 € 245,00 (tm 18 jaar!)4 € 120,001 € 12,00 nvt nvt
t/m 27 jaar € 459,00 nvt € 360,001 € 23,00 nvt nvt
vanaf 28 jaar € 1.530,00 nvt € 1.200,002 € 23,00 € 1.200,003 €125,00
Niet spelend lid € 76,50 nvt nvt € 23,00 nvt nvt
Handicapregistratie (niet lid) € 120,005 nvt nvt nvt nvt nvt

1 Eenmalig entreegeld voor leden van 13 t/m 27 jaar: ineens dan wel in 2 opeenvolgende gelijke jaarlijkse termijnen.

2 Eenmalig entreegeld voor leden vanaf 28 jaar: ineens dan wel in 2 gelijke termijnen voor het einde van het jaar van toetreding.

    - U kunt afzien van het eenmalig entreegeld door betaling van een extra jaarlijkse contributie á € 100,00 gedurende uw lidmaatschap.

3 Participatiebewijs: voor leden va 28 jaar: ineens dan wel in 3 gelijke jaarlijkse termijnen.

4 Voor jeugd t/m 18 jaar is lesgeld bijdrage verplicht, ongeacht deelname.

5 Inclusief 1 dag speelrecht.

    - Contributie en speelrecht pro rato vanaf de 1e van de maand waarin men lid wordt.
    - NGF bijdrage voor nieuwe leden vanaf juli, gratis in het jaar van toetreding.

Horeca bijdrage
 • Aan alle leden (vanaf 28 jaar) (m.u.v. niet-spelende leden) wordt jaarlijks een horeca bijdrage in rekening gebracht. 
  Dit bedrag wordt op uw bar-tegoed van Horeca GWP bijgestort. 
  Indien in het kalenderjaar van storting van dit oorspronkelijke horecasaldo, het saldo niet wordt opgemaakt, wordt dit deel van het saldo afgeboekt zonder compensatie. 
 • Nieuwe leden (vanaf 28 jaar) vanaf 1 juli betalen de helft van de jaarlijkse horeca bijdrage in het jaar van toetreding.
 • Meer informatie over uw horeca tegoed en of XAFAX betaal app vindt u hier !!!
Regels lidmaatschap
 • Een lidmaatschap kan ingang vinden op de eerste dag van elke maand. Het contributiebedrag wordt naar pro rato verrekend.
 • Opzegging dient te geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden i.e. vóór 1 oktober.
 • Opzegging dient schriftelijk (per mail) gedaan te worden via secretariaat@golfwouwseplantage.nl.
 • In de Statuten is vastgelegd dat tijdelijke fysieke ongemakken en of ziekte geen reden zijn voor gedeeltelijke teruggave of vrijstelling van contributie.
  Het is onmogelijk voor het bestuur om verzoeken vanwege fysieke ongemakken en/of medische redenen te beoordelen. Om geen precedenten te scheppen, hanteren wij de Statuten en het financieel reglement daarom strikt. 
 • De NGF biedt een reis- of contributieverzekering en verzekering van uw golfspullen aan. U kunt direct en eenvoudig uw verzekering afsluiten via https://premieberekening.ngf.nl. Zo voorkomt u dat u bij ziekte of ongeval toch de jaarlijks lidmaatschaps factuur moet voldoen.
 • Speciaal voor leden die door ziekte/ongeval langdurig niet kunnen spelen bieden we de mogelijkheid om per 01-01 van het volgende golfjaar, het lidmaatschap tijdelijk te wijzigen naar een niet-spelend lidmaatschap. U bent dan niet meer gerechtigd om te spelen op GWP (ook niet als greenfeespeler) en betaalt contributie/speelrecht voor niet spelend lid totdat u weer kunt spelen. Vanaf dan betaalt u weer het regulier speelrecht en contributie pro rato. Informeer hiervoor bij secretariaat@golfwouwseplantage.nl.
 • Zakelijk factureren is voorbehouden aan sponsoren van GWP. Alle lidmaatschapsfacturen zijn exclusief BTW en worden privé geadresseerd.
 • Woont u met meerdere personen op 1 adres dan combineren wij de factuur. Wenst u dit niet? Geef dit dan door aan het secretariaat@golfwouwseplantage.nl

Tassenberging en kleedkamer lockers
 

Type locker

Grootte

Kosten per jaar

Tassenberging beneden* (elektrisch**)

groot € 196,00 per jaar

Tassenberging beneden*

klein

€ 110,00 per jaar

Tassenberging boven duo*

groot

€ 120,00 per jaar

Tassenberging boven*

klein

€ 71,00 per jaar

Tassenberging boven (leden <28 jr)

klein

€ 44,00 per jaar

Kleedkamer locker

groot

€ 32,00 per jaar

Kleedkamer locker

Klein

€ 27,00 per jaar

* Momenteel zijn deze tassenbergingen NIET beschikbaar! U kunt zich inschrijven voor de wachtlijst via het secretariaat tel 0165-377100.
**Om in aanmerking te komen voor een tassenberging mét elektrische aansluiting moet u beschikken over een elektrische kar.

Overige informatie:

 • Indien u op de wachtlijst staat, ontvangt u automatisch bericht van het secretariaat, zodra een door u gewenste tassenberging voor u beschikbaar is.
 • Beschikbaarheid wordt bepaald op volgorde van inschrijfdatum op de wachtlijst.
 • U dient zelf een slot aan te kopen. 
LET OP: Het bewaren van uw eigendommen op de club is op eigen risico!